Kyōhō Meibutsu Chō

Record Type Period Smith Tsukurikomi Nagasasort icon Sori
Fudo Katana Kamakura (1184-1336) Yukimitsu
Hōchō Sukashi Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 21.6 0.3
Hōchō Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 21.8 0.3
Atsushi Tōshirō / 厚藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 21.8
Hōchō Tōshirō / 庖丁藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 21.8
Komidare Tōshirō / 小乱藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 21.97
Kusunoki Samonji Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Sa 22.42
Midare Tōshirō / 乱藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 22.5
Shimizu Tōshirō / 清水藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 22.73
Iwakiri Natsuka Tōshirō / 岩切長束藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 23.18
Nabeshima Tōshirō / 鍋島藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 23.33
Murakumo Taema Tanto 23.63
Torikai Rai Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu 23.94
Asakura Tōshirō / 朝倉藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 23.94
Hōchō Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 24.1
Hasegawa Gō Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 24.24
Shumei Tōshirō / 朱銘藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 24.24
Bungo Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 24.24
Higuchi Tōshirō / 樋口藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.24
Shiokawa Tōshirō / 塩河藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.24
Maeda Tōshirō / 前田藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.5
Sayo Samonji Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Sa 24.5
Sanada Tōshirō / 真田藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.54
Hakata Tōshirō / 博多藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.54
Sudareya Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 24.69
Ichian Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 24.7
Kuki Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 24.8
Ukita Shizu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Hira-zukuri 24.85
Kurumaya Tōshirō / 車屋藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.85
Omori Tōshirō / 大森藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.85
Hyūga Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 24.9
Kitano Tōshirō / 北野藤四郎 Wakizashi Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 25
Inaba Shizu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Hira-zukuri 25.15
Kanamori Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 25.15
Shinano Tōshirō / 信濃藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 25.2
Kanbe Taema Tanto 25.3
Soki Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 25.3
Taikogane Sadamune / 太鼓鐘貞宗 Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 25.3
Kodama Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 25.3
Shiokawa Rai Kunimitsu / 塩川来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 25.45
Sato Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu 25.45
Kurikara Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 25.45
Aizu Shintōgo Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 25.6
Kuwayama Hōshō Tanto Kamakura (1184-1336) Sadayoshi Hira-zukuri 25.76
Okayama Tōshirō / 岡山藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 25.76
Fushimi Masamune / 伏見正宗 Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 25.76
Karasumaru Tōshirō / 烏丸藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 25.91
Masuda Tōshirō / 増田藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 26.06
Okamoto Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 26.06
Sōzui Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 26.06